Žilinská univerzita
  Strojnícka fakulta
  Katedra konštruovania a častí strojov
© COPYRIGHT 2012
Katedra konštruovania a častí strojov
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
ISBN 978-80-554-0610-7